تهران - ستاری شمال - بالاتر از فردوس شرق
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8/30 الی 17/30

توسعه هزاره سوم

توسعه هزاره سوم

yadpa
yadpa

 

توسعه هزاره سوم در زمینه برگزاری رویدادهای آموزشی نوآورانه در حوزه کسب و کار و کارآفرینی پیشرو است. این موسسه رویداهای مختلفی در حوزه کسب و کار اجتماعیِ سالمندی، سمینارهای آموزشی کارگاه‌های آموزشی و تورهای آموزشی کارآفرینی، تورهای شرکتی و تورهای فرهنگی و آداب و سنن ملل و اقوام را برگزار می‌کند. این موسسه از سال 1389 فعال است و تاکنون تورهای آموزشی و سمینارهای بسیاری را برگزار کرده است

اطلاعات

14 آوریل, 2019