تهران - ستاری شمال - بالاتر از فردوس شرق
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8/30 الی 17/30

توسعه هزاره سوم

توسعه هزاره سوم

yadpa
yadpa

 

توسعه هزاره سوم در زمينه برگزاري رويدادهاي آموزشي نوآورانه در حوزه كسب و كار و كارآفريني پيشرو است. اين موسسه رويداهاي مختلفي در حوزه كسب و كار اجتماعيِ سالمندي، سمينارهاي آموزشي كارگاه‌هاي آموزشي و تورهاي آموزشي كارآفريني، تورهاي شركتي و تورهاي فرهنگي و آداب و سنن ملل و اقوام را برگزار مي‌كند. اين موسسه از سال 1389 فعال است و تاكنون تورهاي آموزشي و سمينارهاي بسياري را برگزار كرده است

اطلاعات

14 آوریل, 2019