تهران - ستاری شمال - بالاتر از فردوس شرق
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8/30 الی 17/30

فنی مهندسی فررزان

فنی مهندسی فررزان

websamane farzanmeg
websamane farzanmeg

 

 فنی مهندسی فررزان در روند فعالیت های صنعتی همواره دستیابی به توسعه و پیشرفت را سر لوحه ی امورر روزانه ی خود قرار داده است.بهره وری بیشتر از کار و سرمایه و بهینه سازی خطوط تولید با هدف کاهش خسارات ناشی از کار مارا در رسیدن به سود دهی بیشتر رهنمون خواهد ساخت.

اطلاعات

13 آوریل, 2019