• بسته پایه

   تومان29 / هر ماه
   تومان149 / هر سال
   • 1 پروژهعالی
   • 25 انالیز مناسب
   • 1,300 تغییر کلید واژه ها
   • 35 شبکه اجتماعی
   خرید کنید
  • بسته نقره ای

   تومان49 / هر ماه
   تومان189 / هر سال
   • 2 پروژه کامل
   • 30 کمپانی تجزیه و تحلیل
   • 1,600 تغییر کلید واژه
   • 40 رسانه اجتماعی
   خرید کنید
  • بسته طلایی

   تومان59 / هر ماه
   تومان229 / هر سال
   • 3 پروژه کامل
   • 35 کمپانی تجزیه و تحلیل
   • 1,900 تغییر کلید واژه
   • 40 رسانه اجتماعی
   خرید کنید